Català

A Balears hi ha dos idiomes oficials, el català i el castellà. Es important aprendre el català per poder accedir als serveis, els recursos, la vida social i laboral en igualtat d’oportunitats i autonomia.

A qui va dirigit?

Els cursos de català van dirigits a les persones que volen millorar el seu nivell de català i a les que volen preparar les proves dels certificats A2, B1, B2 i C1 d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Nivells

El CEPA Sant Antoni ofereix tres nivells: Acollida, A2, B1, B2 i C1.

Durada

Els cursos tenen una durada de 9 mesos.

Certificació

Al CEPA Sant Antoni només es preparen aquestes proves. Ni els exàmens ni la titulació oficial depenen de l’escola. Per la qual cosa, a final de curs, el CEPA només pot oferir un certificat d’assistència. Els certificats de català dels nivells A2, B1i B2 els expedeix la Conselleria d’Educació i Universitat. L’enfocament, el ritme i la programació de les classes pot variar en funció de les dates de les convocatòries oficials d’exàmens.


Matrícula

La matrícula es realitza als mesos de febrer i setembre. Per formalitzar la matrícula dels nous estudiants hauran d’aportar dues fotos, fotocòpia de DNI o passaport / NIE i 30 euros.