Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern que regula la participació de tota la comunitat educativa, professors, alumnes i representants dels ajuntaments, d’un centre amb l’objectiu comú de treballar solidàriament per aconseguir una qualitat d’ensenyament per a tots els alumnes.

Representants del Consell Escolar

Directiva

Josepa Prats Ribes
Mª Neus Ribas Torres
Joan Segovia Galiana

ProfessoratAlumnat

 

Altres institucions

 

Consell Escolar

Lo que vulguis