Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern que regula la participació de tota la comunitat educativa, professors, alumnes i representants dels ajuntaments, d’un centre amb l’objectiu comú de treballar solidàriament per aconseguir una qualitat d’ensenyament per a tots els alumnes.

Representants del Consell Escolar

Directiva

Josepa Prats Ribes
Mª Neus Ribas Torres
Joan Segovia Galiana

Professorat

Lucas Prats Castillo
Silvia Ochoa García
Vicente Valero Marí

Alumnat

 

Altres institucions