Oferta formativa

ESPA. Educació secundària per a persones adultes. Més informació.

EE.II. Ensenyaments Inicials. Més informació.

ACFGS. Accès Cicles Formatius de Grau Superior. Més informació.

Català. Nivells A2, B1, B2 i C1. Més informació.

Espanyol per a Estrangers. Nivells 1, 2 i 3. Més informació.

Anglès. Nivells 1, 2 i 3. Més informació.

Alemany. Nivell 1. Més informació.

Informàtica. Nivells 1 i 2. Més informació.

Certificats SEPE. Competències digitals bàsiques i avançades. Català nivell competencial 2.

Competències clau. Preparació i execució de proves de nivell 2 i 3.

Certificats de professionalitat: Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Mes informació.