Instal·lacions

L’entrada

La sala de professors

Direcció

Orientació i prefectura d’estudis

Secretaria

Biblioteca

Aules

Aula d’informàtica 1

Aula d’informàtica 2

Els banys

Ascensor