CFGS

Preparació Proves d´accés a CFGS per a majors de 20 anys

És un curs destinat a aquelles persones que no tenen titulació acadèmica i que volen preparar la prova d’accés que els permeti cursar un cicle formatiu de grau superior.

Al CEPA Sant Antoni es  prepara la part comuna (Llengua Catalana, Llengua Castellana, i Anglès) i l’específica.

De l’específica es donen Matemàtiques (que serveix per a totes les especialitats) i Geografia,  que pertany a l´opció A.